[Singapore] HỌC TOÀN PHẦN BẬC CỬ NHÂN TẠI HỌC VIỆN QUẢN LÝ SINGAPORE

Singapore Institute of Management – Global Education đang cấp học bổng cho bậc Cử nhân, có 2 loại học bổng như sau:
– Academic Excellence and Leadership: dành cho các bạn có thành tích học tập xuất sắc và có năng lực lãnh đạo thể hiện cả trong/ ngoài lớp học
– Sports and Artistic Talent: dành cho các bạn có thành tích thể thao và nghệ thuật
GIÁ TRỊ: học phí, lệ phí thi, tiền mua sách/ giáo trình, các chi phí bắt buộc khác, .. 
ĐIỀU KIỆN:
– Có bằng THPT
– Có những đóng góp cho xã hội
– Có năng lực lãnh đạo và khả năng giao tiếp tốt
DEADLINE: 01/09/2020
CHÚ Ý: đến đầu tháng 9, SIM mới upload application form hoàn chỉnh cho học kì mùa xuân năm 2021 và các em sẽ chỉ có 1 khoảng thời gian ngắn để nộp đơn. Vì vậy, hãy chuẩn bị profile cũng như tìm hiểu thông tin về trường/ ngành học nhé.
Tổng hợp: Thùy An

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *