HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC & THẠC SỸ ĐÔNG NAM Á TRƯỜNG NUI GALWAY

Cả nhà có nghe bài hát Galway Girl của Ed Sheeran hông? Bài hát được quay ngay tại thành phố Galway xinh đẹp của Ireland. Mà ở đây cũng có trường Nui Galway cũng rất nổi tiếng.
Hiện trường cũng có học bổng mở riêng cho khu vực Đông Nam Á, tất nhiên là có Việt Nam chúng ta cho cả bậc Đại học & Thạc sỹ rồi. Lưu ý học bổng này bán phần nhé.
Các bạn cũng cần xin thư nhập học trước (có bạn mentee của lớp HannahEd xin 2 ngày có thư nhập học). Deadline học bổng tận 31/05. Yêu cầu bài luận 500 từ nhé:
– Lí do chọn học ở NUI Galway
– Lí do bạn là ứng viên tốt
– Các bạn quảng bá trường
27/4 này bạn nào muốn gặp trường hỏi cụ thể về cả việc xin thư nhập học, học bổng thêm thì đăng ký liền ở link này nhé. Event do chính phủ Ireland tổ chức: Galway Girl của Ed Sheeran hông? Bài hát được quay ngay tại thành phố Galway xinh đẹp của Ireland. Mà ở đây cũng có trường Nui Galway cũng rất nổi tiếng.
Hiện trường cũng có học bổng mở riêng cho khu vực Đông Nam Á, tất nhiên là có Việt Nam chúng ta cho cả bậc Đại học & Thạc sỹ rồi. Lưu ý học bổng này bán phần nhé.
Các bạn cũng cần xin thư nhập học trước (có bạn mentee của lớp HannahEd xin 2 ngày có thư nhập học). Deadline học bổng tận 31/05. Yêu cầu bài luận 500 từ nhé:
– Lí do chọn học ở NUI Galway
– Lí do bạn là ứng viên tốt
– Các bạn quảng bá trường
27/4 này bạn nào muốn gặp trường hỏi cụ thể về cả việc xin thư nhập học, học bổng thêm thì đăng ký liền ở link này nhé. Event do chính phủ Ireland tổ chức: https://bit.ly/37wOkSe
Link học bổng:

Post Author: HannahEd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *