Một số học bổng Hà Lan đang mở năm 2021

Ở Hà Lan thường các trường được chia làm hai loại: trường đại học Khoa học Nghiên cứu – bạn sẽ đi chuyên sâu vào nghiên cứu và học chỉ trong 3 năm (đối với bậc cử nhân), và trường đại học Khoa học Ứng dụng – bạn sẽ học kiến thức và kỹ năng thực tế để áp dụng vào công việc, có đi thực tập, và thường học trong 3-4 năm (again bậc cử nhân nha). Khi chọn học tập ở Hà Lan, cả nhà hãy cân nhắc kĩ yếu tố này để xem trường nào phù hợp nhất với mình nhé!
1. The Amsterdam Merit Scholarship
– Bậc học: thạc sĩ
– Ngành học: Science/Mathematics/ Communications/Engineering/Economics/ Environment/Visual Studies/Health/Humanities/ Music…
– Học bổng: cover học phí
– Deadline: 13.01.2021
2. Leiden University Excellence Scholarships
– Bậc học: thạc sĩ
– Học bổng: €10.000 hoặc €15.000 hoặc cả học phí
– Deadline: 01.02 hoặc 01.10 hàng năm
3. Vrije Universiteit (VU) Amsterdam Fellowship Programme
– Bậc học: thạc sĩ
– Ngành học: tất cả các ngành
– Học bổng: cover học phí
– Deadline: 01.02.2021
4. Erasmus University Holland Scholarship
– Bậc học: cử nhân, thạc sĩ
– Học bổng: các mức €5.000, €10.000 hoặc €15.000
– Deadline: 01.02 và 01.05.2021
5. The Maastricht University Holland-High Potential Scholarship
– Bậc học: thạc sĩ
– Học bổng: học phí + sinh hoạt phí + bảo hiểm…
– Deadline: 01.02.2021

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *