[Ireland] HỌC BỔNG THẠC SĨ/TIẾN SĨ ĐA NGÀNH

Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme tài trợ bởi Department of Education and Skills and managed by the Council đang cấp học bổng theo hướng nghiên cứu cho các ngành: Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM), Arts, Humanities and Social Science

Hơn nữa, học bổng sẽ cover cho mình:
– Sinh hoạt phí: €16,000/ năm
– Chi phí khác: max €5,750/ năm
– Chi phí nghiên cứu: €2,250/ năm

Thông tin chi tiết: http://bit.ly/2mSYC7q

DEADLINE: 31/10/2019

 Tag và chia sẻ bài viết này nếu thấy có ích em nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *