LÊN THỜI GIAN BIỂU ÔN THI IELTS NHƯ THẾ NÀO?


Mọi người đôi khi yêu cầu tôi tạo một lịch trình học tập cho họ và tôi phải nói với họ rằng tôi không thể. Trừ khi bạn nhìn thấy cùng một giáo viên mỗi ngày, tôi không nghĩ có ai có thể đặt lịch học cho bạn – bạn sẽ phải tự mình làm điều đó.

Dưới đây là một số mẹo nếu bạn đang cố gắng tạo lịch trình học tập:

  • Bạn có bao nhiêu thời gian học? Hãy thực tế – bạn sẽ cảm thấy tồi tệ nếu bạn thực hiện một lời hứa với chính mình và sau đó phá vỡ nó. Bắt đầu với một mục tiêu nhỏ hàng ngày (ví dụ: 15 phút làm việc chăm chỉ) và tăng dần số lượng.
  • Tạo thói quen làm việc tốt. Lúc đầu, thói quen quan trọng hơn bản thân công việc. Khi bạn đã thiết lập thói quen, bạn sẽ thấy công việc dễ dàng hơn.
  • Hãy xem xét môi trường học tập của bạn. Bạn đã tìm đúng nơi để học chưa? Có lẽ bạn cần một chút tiếng ồn xung quanh hoặc một tách cà phê mới để đưa bạn vào đúng tâm trí.
  • Khi bạn ngồi học, hãy nghiêm khắc với bản thân và bỏ qua điện thoại, email, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.
  • Xác định nhu cầu của bạn. Bạn cần làm gì trên hầu hết?
  • Thu thập thông tin. Tìm kiếm trang web này để xem những kỹ thuật tôi khuyên dùng cho các lĩnh vực mà bạn cần phải làm việc.
  • Bắt đầu mỗi buổi học theo cùng một cách với một cái gì đó dễ dàng. Ví dụ, chỉ cần đọc bài học mới nhất của tôi ở đây trên blog có thể giúp bạn bắt đầu.
  • Có được sự cân bằng giữa thử nghiệm và tự học. Bạn có thể dành sáu ngày mỗi tuần để đào tạo và chuẩn bị, và chỉ một ngày mỗi tuần để tự kiểm tra bằng các câu hỏi thi thực sự.
  • Nếu bạn phá vỡ thói quen của mình, đừng lo lắng. Chỉ cần trở lại bình thường vào ngày hôm sau. Điều chỉnh lịch trình của bạn nếu cần thiết.
  • Nhận một số trợ giúp nếu bạn cần nó. Tại một số điểm bạn có thể cần phải kiểm tra công việc của bạn hoặc bạn có thể có một số câu hỏi mà chỉ giáo viên có thể trả lời. Nếu bạn thực sự bế tắc, hãy cân nhắc tham gia các bài học thường xuyên với một giáo viên có thể giúp bạn.

Dịch: Scholarship for Vietnamese students

Nguồn: IELTS Simon

Post Author: trang6cdhv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *