Connect with us

Hi, what are you looking for?

Thông tin học bổng

[THUỴ SĨ] TỔNG HỢP 7 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG BẬC SAU ĐẠI HỌC

  1. SWISS GOVERNMENT EXCELLENCE SCHOLARSHIP: 

– Thời hạn: 24/08/2022 – 25/11/2022

– Giá trị học bổng: toàn phần

– Bậc học: sau đại học

– Link thông tin học bổng: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html

– Danh sách các trường đại học tham khảo: https://hannahed.co/hoc-bong-toan-phan-chinh-phu-thuy-sy/

 

  1. E4D CONTINUING EDUCATION SCHOLARSHIP

– Thời hạn: học bổng mở đơn vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm

– Giá trị học bổng: toàn phần

– Bậc học: Master of Advanced Studies, Diploma of Advanced Studies, Certificate of Advanced Studies

– Link thông tin học bổng: https://eth4d.ethz.ch/funding-opportunities/E4D-Scholarships/e4d-continuing-education-scholarship.html?fbclid=IwAR3WqlXP7RD5yRpO3hyFBUQJBlun_0N-DhlIEQKIVS2RWl23ucimJjkqNF0

 

  1. EXCELLENCE SCHOLARSHIP & OPPORTUNITY PROGRAMME

– Thời hạn: 01/11/2022 – 15/12/2022

– Giá trị học bổng: toàn phần

– Bậc học: thạc sĩ

– Link thông tin học bổng: https://ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/excellencescholarship.html?fbclid=IwAR2J4f6HwERSNuYtbU6fIK8_eCef0z7xB1KoGCX9b4UviqJVehyVt7C2BhA

 

  1. EPFL Excellence Fellowships

– Hạn chót nộp học bổng: 15.12.2022

– Giá trị: 8,000/học kì + chỗ ở trong kí túc xá

– Link học bổng: https://www.epfl.ch/education/master/master-excellence-fellowships/?fbclid=IwAR1Nm6-jCPBNiZjwzZm8hoEv9qDiK_S0TW6U9mXCwoEZNBuDVSNjzURsGpc#:~:text=Excellence%20and%20diversity,university%20studies%20at%20another%20institution

 

  1. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights Scholarships

– Thời hạn: tháng 1 hàng năm

– Giá trị: từ bán phần đến toàn phần

–  Lĩnh vực:

  • LLM in International Humanitarian Law and Human Rights
  • Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law

– Link học bổng: https://www.geneva-academy.ch/masters/study-with-us/scholarships?fbclid=IwAR0rbD3pyTSHB-p4pgcBUYm14J1QWxVMCzsj9oW20JOKqfUnNeFPTOANHHU

 

  1. University of Geneva Excellence Masters Fellowships

– Thời hạn: tháng 3 hàng năm

–  Lĩnh vực: khoa học

– Học bổng: CHF 10,000-15,000/năm

– Link học bổng: https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/masters/excellencemasterfellowships/

 

  1. Geneva Graduate Institute

– Thời hạn: tháng 1, 3, 11 hàng năm

– Giá trị: bán phần hoặc toàn phần; cơ hội làm trợ lý giảng viên/ nghiên cứu

– Lĩnh vực: nhiều lĩnh vực ngoại trừ khối ngành khoa học kỹ thuật

– Link học bổng: https://www.graduateinstitute.ch/tuition

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dành cho bạn

Chương trình

LỚP TÌM VÀ NỘP HỌC BỔNG ONLINE HANNAHED Xin chào mọi người đã ghé thăm HannahEd và tìm hiểu về lớp tìm và apply...

Thông tin học bổng

Hàng năm chính phủ Thụy Sỹ đều có học bổng toàn phần cho các bạn mong muốn sang học. Trước đây founder của HannahEd,...

Chứng chỉ

Vừa hôm qua trong lớp học bổng HannahEd chị Hoa giảng viên, và cũng đang làm tại Google có chia sẻ cho các bạn...

Chứng chỉ

6 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA VŨ TRỤ Xem thêm: Thông tin về 5 học bổng du học Úc 2021 10 website chất lượng...

Email: hannahed.co@gmail.com Phone: 0396425987