TỔNG HỢP CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN, HỌC BỔNG NGẮN HẠN DEADLINE THÁNG 1

🌎TÌNH NGUYỆN:
1. [HN] Tổ Chức School On The Boat Tuyển Tình Nguyện Viên 2019
Deadline: 05/01/2020
 
2. [HCM] TNV Phiên Dịch Cho Sự Kiện Triển Lãm Giáo Dục Education USA Graduate Fair 2019 (Có trợ cấp)
Deadline: 12/01/2020
3. [HCM] Cuộc Thi Khởi Nghiệp Xã Hội Hult Prize Đông Nam Á Tuyển Tình Nguyện Viên 2019
Deadline: 5/1/2020
4. [HCM] Việt Nam Sạch & Xanh (VNSX) Tuyển Tình Nguyện Viên BTC Chương Trình Earth Day 2020
Deadline: 5/1/2020
🌎HỌC BỔNG NGẮN HẠN:
1. [Mỹ] 2020 Hansen Leadership – tài trợ toàn phần khóa học hè 3 tuần
Deadline: 15/1/2020
2. [Mỹ] YOUNG LEADERS ACCESS PROGRAM 2020 – tài trợ tài trợ toàn phần chi phí
Deadline: 05/01/2020
3. LEARN FROM MALAYSIA 2020
Deadline: 04/01/2020
4. VIENNA BIOCENTER SUMMER INTERNSHIP
Deadline: 31/1/2020
5. [Laos] 2020 YSEALI Regional Workshop Agri-Business Incubator
Deadline: 10/01/2020
6. [Cambodia] Citizen Journalism Workshop
Deadline: 12/01/2020
7. [Singapore] Diễn Đàn Đổi Mới Xã Hội Step Sociovation Forum 2020
Deadline: 12/01/2020
8. [Singapore] YSI – Southeast Asia Innovation Programme 2020
Deadline: 18/01/2020
🌎🇯🇵ĐẶC BIỆT, CÁC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐẾN NHẬT
1.Học Bổng Toàn Phần Khoá Thực Tập Ngắn Hạn Mùa Hè Tại Đại Học Tokyo (UTRIP) 2020
Deadline: 10 January 2020
2. National Institute of Genetics (NIG) Research Internship 2020
Deadline: January 7, 2020 (Japan standard time, JST)
3. Học bổng quỹ Amgen Foundation
Deadline: 03/02/2020
4. Chương Trình Học Bổng Ngắn Hạn Sau Đại Học Của Hội Nữ Sinh Đại Học Nhật Bản (JAUW)
Deadline: March 31, 2020
5. Cuộc Thi Tuyển Đại Sứ Kawaii Asianbeat × FACo(Fukuoka Asia Collection) Giành Cơ Hội Đến Nhật Bản 2020
Deadline: 8/1/2020
6. Chương Trình Thực Tập UTokyo Amgen Scholars Program Tại Đại Học Tokyo 2020
Deadline: 3/2/2020

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *