[TỔNG HỢP] DANH SÁCH HỌC BỔNG THƯỜNG NIÊN DEADLINE THÁNG 4 – THÁNG 6 (phần 1)

Tết đến cửa nhà rồi, các bác chuẩn bị tết và kế hoạch apply đến đâu rồi nè 😀 Sẵn dịp nghỉ Tết này các bác textnote lại các học bổng thường niên đóng đơn và tháng 4 – tháng 6 sắp tới này nhé. Sắp có AAD của Úc vào tháng 04 đó. Bật mí tips với cả nhà, lập lịch học bổng deadlien các học bổng muốn apply sẽ giúp chúng mình làm việc có hiệu quả hơn do sắp xếp thời gian cho mỗi học bổng sẽ hợp lý hơn đó 😀 Viết SOP hay xin LOR sớm chuẩn bị sớm vẫn hơn các bác ạ :))). Tết này các bác tranh thủ viết apply đi ha, lần tới chị sẽ update phần 02 tiếp nè 😡

1.Australia Awards Scholarships

 • Quốc gia: Australia
 • Bậc học: Cử nhân + Thạc sỹ + Tiến sỹ
 • Deadline: 30.04 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2Ba1CAL

2.University of Westminster Full International Scholarships

 • Quốc gia: Anh
 • Bậc học: Sau đại học
 • Deadline: 31.05 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2S7v7hf

3.University of Twente Scholarships (UTS)

 • Quốc gia: Hà Lan
 • Bậc học: Thạc sỹ
 • Deadline: 01.02 hoặc 01.05 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2O5h1Kb

4.UWE Chancellor’s Scholarships for International

 • Quốc gia: Anh
 • Bậc học: Thạc sỹ
 • Deadline: 28.03 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2Ru9GBL

5.Adelaide Scholarships International (ASI)

 • Quốc gia: Australia
 • Bậc học: Thạc sỹ + Tiến sỹ
 • Deadline: 15.02 hoặc 30.04 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2WynO0o

6.Humber International Entrance Scholarships

 • Quốc gia: Canada
 • Bậc học: Undergraduate Degree
 • Deadline: 17.05 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2sYWDOT

7.Emile Boutmy Scholarships for Non-EU Students at Sciences Po

 • Quốc gia: Pháp
 • Bậc học: Đại học + Thạc sỹ
 • Deadline: 08.04 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2O4xwn3

8.Rotary Scholarships for Water and Sanitation Professionals

 • Quốc gia: Hà lan
 • Bậc học: Thạc sỹ
 • Deadline: 15.06 hàng năm
 • Link: http://bit.ly/2Rxe9DI

<3 Chia sẻ và tag bạn bè mình nếu các em thấy có ích nhé <3

HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: trangh.1703

Life enthusiast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *