[TỔNG HỢP] HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC DÀNH RIÊNG CHO CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN (Phần 2)

 

Tiếp nối các học bổng sau đại học chị đã chia sẻ, lần này các Schofan cùng chị tìm hiểu thêm về các học bổng dành riêng cho các quốc gia đang phát triển như chúng mình nhé. Đặc biệt, lần này chị sẽ chia sẻ các học bổng từ các trường đại học (chứ không phải là học bổng chính phủ), do đó tùy từng đặc thù của từng trường, từng ngành và mong muốn của bản thân, các em nhớ textnote và cân nhắc lựa chọn nhé. Ngoài ra, học bổng đều được trao thường niên nên chúng mình đừng bỏ lỡ nhé ^^.

1. UNIPV International Scholarships for Developing Countries

• Cơ quan chủ quản: University of Pavia, Italy.
• Bậc học: Thạc sỹ
• Ngành học: Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật tự động hoá công nghiệp; Kinh tế, Tài chính và Hội nhập Quốc tế; Kinh doanh quốc tế và Doanh nhân; Sinh học phân tử và Di truyền học; Chính trị thế giới và quan hệ quốc tế
• Giá trị học bổng: 8.000Euro + Học phí + Chi phí đi lại
• Deadline: Tháng 6.

• Link: http://goo.gl/cYldru

2. ISH – London Met Scholarship Scheme

• Cơ quan chủ quản: London Metropolitan University, Anh
• Bậc học: Thạc sỹ
• Ngành học: tất cả các ngành trường đào tạo
• Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí + Chỗ ăn ở
• Deadline: Tháng 4

• Link: http://goo.gl/n8YVKc

3. UEA International Development Scholarships for International Students

• Cơ quan chủ quản: University of East Anglia, Anh
• Bậc học: Sau đại học
• Ngành học: Tất cả các ngành trường đào tạo
• Giá trị học bổng: tùy từng loại học bổng (xem chi tiết ở link chị đính kèm bên dưới nhé)
• Deadline: 31.03.2018 (hiện đang mở đơn)

• Link: http://goo.gl/KXzfVs

4. Nottingham Developing Solutions Scholarships

• Cơ quan chủ quản: University of Nottingham, Anh
• Bậc học: Thạc sỹ
• Ngành học: Khoa Kỹ thuật; Khoa Y Khoa học và Y tế; Khoa Khoa học; Khoa Khoa học Xã hội
• Giá trị học bổng: 50 – 100% học phí
• Deadline: 23.03.2018 (hiện đang mở đơn)

• Link: http://goo.gl/mJt7gA

❤ Please share and tag your friends ❤

#HannahEd #sanhocbong #duhoc #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: trangh.1703

Life enthusiast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *