[TỔNG HỢP] TẤT TẦN TẬT CƠ HỘI VIỆC LÀM, THỰC TẬP TẠI NGOS THÁNG 04 – 2019

Mùa hè sôi động của các em đã chuẩn bị tới đâu rồi nè? Các Schofan đã tìm kiếm cơ hội thực tập hay đi làm gì chưa? Chị list ra 1 danh sách các cơ hội thực tập, làm việc ở các NGOs, tổ chức cộng đồng cho cả nhà mình cùng cân nhắc và apply nè. Ngoài kiến thức đi học trên trường, kinh nghiệm làm việc cũng cần phải có để sau này ra trường chúng mình khỏi bỡ ngỡ nha <3. Các Schofan biết thêm cơ hội nào khác share với chị và mọi người thêm nè.

Goodluck for all <3

1. Center for Supporting Community Development Initiatives

– Vị trí: Thực tập sinh + Tình nguyện viên
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2I1sFmW
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Deadline: 10/04/2019

2.Center of Hands-on Actions and Networking for Growth and Environment (CHANGE)

– Vị trí: Designer Intern.
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: https://bit.ly/2F5VrjH
Địa điểm làm việc: tp. Hồ Chí Minh
Deadline: 30/04/2019

– Vị trí: Fundraising & Marketing Officer.
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2TM4EXb
Địa điểm làm việc: tp. Hồ Chí Minh
Deadline: 30/04/2019

– Vị trí: Finance & Operations Director
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2WpaHOk
Địa điểm làm việc: tp. Hồ Chí Minh
Deadline: 30/04/2019

3.Đại sứ quán Anh

– Vị trí: Head of Development Programmes
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2U2vjtW
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Deadline: 19/04/2019

4.Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI)

– Vị trí: Cán bộ khảo sát
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2FVYF8h
Địa điểm làm việc: Hà Nội + tp.Hồ Chí Minh + (rất nhiều tỉnh thành)
Deadline: 15/6/2018

5.Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

– Vị trí: Thực tập sinh.
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2UnyUb5
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Deadline: (chị không thấy ghi)

6.Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

– Vị trí: National Intern.
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2FSbxwr
Địa điểm làm việc: Cần Thơ
Deadline: 16.04.2019

7.Habitat for Humanity Internationa

– Vị trí: Program Assistant.
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2uLdAgC
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Deadline: 26.04.2019

8.UN WOMEN

– Vị trí: National Communications Intern.
Mô tả công việc và yêu cầu đối với ứng viên: http://bit.ly/2FRWpit
Địa điểm làm việc: Vietnam
Deadline: 07.04.2019

<3 Chia sẻ và rủ bạn bè mình nếu các em thấy có ích nhé <3

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: trangh.1703

Life enthusiast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *