[TỔNG HỢP] TOP 25 HỌC BỔNG HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ (phần 2)

Úi phần 1 được nhiều Schofan quan tâm quá nên chị quay trở lại luôn với phần 2 nè. Nếu phần 1 chị ưu tiên các học bổng chính phủ, học bổng toàn phần thì phần 2 này chị điểm lại cho chúng mình cả những học bổng trường cả nhà hen. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm học bổng về nước nào hay bậc học nào cmt bên dưới sang tuần chị tìm hiểu luôn hen <3

1. Gates Cambridge Scholarships

– Quốc gia: UK
– Bậc học: ThS + TS
– Deadline: Tháng 10 – Tháng 2 hàng năm
– Link: http://www.gatescambridge.org/

2. Rhodes Scholarships at University of Oxford

– Quốc gia: Anh
– Bậc học: ThS + TS
– Deadline: Tháng 7 – Tháng 10 hàng năm
– Link: http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/

3. Sheffield Hallam University Transform Together Scholarships

– Quốc gia: Anh
– Bậc học: ĐH, ThS
– Deadline: Tháng 5 hàng năm
– Link: www.shu.ac.uk/transformtogether

4. Cambridge International Scholarships

– Quốc gia: Anh
– Bậc học: TS
– Deadline: Tháng 12- Tháng 1 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2P19Dkl

5. Clarendon Fund Scholarships at University of Oxford

– Quốc gia: Anh
– Bậc học: ThS + TS
– Deadline: Tháng 1 hàng năm
– Link: http://www.clarendon.ox.ac.uk/

6. Developing Solutions Scholarships at University of Nottingham

– Quốc gia: Anh
– Bậc học: TS + Postdoc
– Deadline: Tháng 3 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2YBtTco

7. Leiden University Excellence Scholarships

– Quốc gia: Hà Lan
– Bậc học: ThS
– Deadline: Tháng 2 hoặc Tháng 10 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2tSTgcl

8. University of Maastricht High Potential Scholarships

– Quốc gia: Hà Lan
– Bậc học: ThS
– Deadline: Tháng 2 hàng năm
– Link: http://bit.ly/2RqJcBy

<3 Like page, tag và share cho bạn bè cả nhà nhé <3

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: trangh.1703

Life enthusiast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *