[TỔNG HỢP] TOP 5 HỌC BỔNG THƯỜNG NIÊN TẠI AUSTRALIA KHÔNG THỂ BỎ QUA

Nhân dịp học bổng Australia Awards Scholarships chính thức mở đơn, các Schofan và chị cùng điểm lại một số học bổng thường niên tại đất nước Kangaroo này nhé (bao gồm cả học bổng chính phủ và học bổng của trường ĐH cấp nghen). Đây đều là các học bổng thường niên với giá trị học bổng tương đối cao đó (có những học bổng lên đến $ 272,500). Bên cạnh đó, Chị có update thời gian học bổng mở nên các em nhớ textnote lại và chuẩn bị hồ sơ thật tốt nhé 😉 Nếu có thắc mắc gì thì nhớ inbox hỏi chị, chúc các em apply thành công ^^

 

<3 Please tag and share with your friends <3

<3 1. Australia Awards Scholarships

Bậc học: Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ.
Ngành học: Tùy từng quốc gia đăng ký
Giá trị học bổng: Cover toàn bộ học phí + sinh hoạt phí + phí bảo hiểm + vé máy bay + một số chi phí khác
Deadline: 30/04/2018 (hằng năm)
Link apply: http://goo.gl/pqM2BE

<3 2. The Endeavour Postgraduate Awards

Bậc học: Thạc sỹ, Tiến Sỹ
Ngành học: bất kỳ ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu nào ở Úc
Giá trị học bổng: lên đến $ 140,500 (Master) hoặc $ 272,500 (PhD)
Deadline: 30/06 (hằng năm)
Link apply: http://goo.gl/pXCjkA

<3. 3. Australia Research Training Program (RTP) Scholarships

Bậc học: Thạc sỹ, Tiến Sỹ
Ngành học: Tất cả các ngành của các trườn đại học tham gia
Giá trị học bổng: Học phí + sinh hoạt phí + chi phí phụ trợ khác (Chủ yếu phục vụ sự nghiệp nghiên cứu của chúng mình)
Deadline: từ tháng 04 – tháng 10 hằng năm
Link apply: http://goo.gl/TAhZN6

<3 4. University of Sydney International Research Scholarships

Bậc học: Thạc sỹ, Tiến Sỹ
Ngành học: tất cả các ngành đào tạo của trường
Giá trị học bổng: Học phí + trợ cấp sinh hoạt
Deadline: tùy từng năm và chương trình học (nhưng chúng mình có thể nhập học từ tháng 3 (giai đoạn nghiên cứu 2) và tháng 7 (giai đoạn nghiên cứu 3).
Link apply: http://goo.gl/acxhQ

<3 5. Melbourne Research Scholarships

Bậc học: Thạc sỹ, Tiến Sỹ
Ngành học: Tất cả các ngành học của trường
Giá trị học bổng: tùy thuộc vào hoàn cảnh của ứng viên (bao gồm cả trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp di chuyển, trợ cấp luận án)
Deadline: tùy từng năm (chúng mình nhớ cập nhật trên trang web của trường chị up bên dưới nhé)
Link apply: https://goo.gl/ATzvbV

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: trangh.1703

Life enthusiast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *