[TRUNG QUỐC] HỌC BỔNG CỬ NHÂN, THẠC SỸ TOÀN PHẦN TẠI ĐẠI HỌC GIANG TÔ 2020

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CỬ NHÂN, THẠC SỸ TOÀN PHẦN TẠI ĐẠI HỌC GIANG TÔ, TRUNG QUỐC 2020

HANNAHED.CO - Học bổng tại Trung Quốc - hình 12

Học bổng toàn phần cả bậc cử nhân và thạc sỹ tại trường ĐH Giang Tô. Một trong những đại học lâu đời nhất ở Trung Quốc nè mọi ngườiiii ơiiiii. Chi tiết học bổng chị điền bên dưới nhée

– Bậc học: Đại học, Thạc sỹ
– Deadline: 31:07.2020

Cách đăng ký:

Không cần phải nộp đơn cho ứng dụng này vì tất cả các ứng cử viên sẽ tự động được xem xét sau khi đăng ký vào một chương trình áp dụng.

Tài liệu hỗ trợ:

Ứng viên phải cung cấp các tài liệu sau: Bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập và giải thưởng, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.

Yêu cầu nhập học:

Đối với chương trình cử nhân, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, đối với thạc sĩ, họ phải có bằng cử nhân.

Yêu cầu ngôn ngữ:

Yêu cầu ngôn ngữ thay đổi tuỳ theo từng khóa học

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

+ Miễn lệ phí học phí, đăng ký, thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, thực tập và sách giáo khoa cơ bản
+ Chi phí thí nghiệm hoặc thực tập ngoài chương trình giảng dạy là chi phí riêng của sinh viên
+ Chi phí sách hoặc tài liệu học tập ngoài sách giáo khoa cơ bản bắt buộc là chi phí riêng của học sinh
+ Miễn phí chỗ ở ký túc xá trong khuôn viên trường hoặc trợ cấp chỗ ở 10000 CNY mỗi năm
+ Trợ cấp sinh hoạt là CNY1, 500 mỗi tháng
+ Người nhận học bổng đăng ký trước ngày 15 của tháng đăng ký (bao gồm ngày 15) sẽ được cấp trợ cấp sinh hoạt đầy đủ của tháng đó.
+ Người nhận đăng ký sau ngày 15 của tháng đăng ký sẽ chỉ được cấp một nửa số tiền trợ cấp sinh hoạt của tháng đó.
+ Chương trình bảo vệ và bảo hiểm y tế toàn diện cho sinh viên quốc tế khi còn ở Trung Quốc.
– Link: http://oec.ujs.edu.cn/en/pages?cid=719

 Tag và chia sẻ thông tin này đến bạn bè em nhé 

#HannahEd #duhoc #hocbong #sanhocbong #scholarshipforVietnamesestudents

Post Author: HannahEd Co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *