[Apply Story] Kinh nghiệm nộp đơn học thạc sĩ ở Canada

Anh Nguyễn Đăng Anh Thi chia sẻ kinh nghiệm chọn trường, cách nộp đơn vào University of British Columbia (UBC), đại học hàng đầu ở Canada.

Sau khi khoanh vùng vài khóa học tiềm năng tại nhiều trường tại Canada, tôi dành thời gian nghiên cứu và đánh giá từng khóa trước khi chính thức nộp đơn. Ngoài các tiêu chí cơ bản là nội dung môn học, chiều dài khóa học, hình thức học (online hay trên giảng đường), tôi xem xét kỹ yêu cầu về thực tập, luận án hay dự án tốt nghiệp.

Với người đi làm lâu năm như tôi, một khóa học đòi hỏi làm luận án tốt nghiệp nặng về nghiên cứu học thuật là không cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả với tôi là sự hỗ trợ của trường/khoa về phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên trong lúc theo học. Vì xét cho cùng, nếu một khóa học không gắn kết, không tương tác với xã hội, hay thậm chí xa rời xã hội bằng những lý luận tưởng chừng cao siêu hay kiến thức và kỹ năng thực hành đã lạc hậu, thì khóa học đó khó mà tạo ra những sinh viên biết đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Xác định tư tưởng như trên, tôi quyết định viết email liên lạc với đại diện tuyển sinh các khóa học đã khoanh vùng tại các trường. Trong thư, tôi giới thiệu về bản thân, kinh nghiệm, mong muốn khi đăng ký học, đính kèm bản CV và hỏi hai câu. Thứ nhất là nền tảng và mong muốn của tôi có thể được đáp ứng qua khóa học không? Thứ hai, những hỗ trợ của khóa học về phát triển nghề nghiệp (professional development).

Link: https://bit.ly/2wL0ILG

❤️Like page, tag và share bạn bè để không lỡ tin hay nha
#ScholarshipforVietnameseStudents #HannahEd #Hannah #ApplyStory #HannahEdApplyStory #Scholarship #Studyingabroad #Workingoversea

——————————————————————–
Các cậu đang không tìm kiếm học bổng thạc sĩ hay đại học? Các cậu thích trải nghiệm văn hóa học tập và giao lưu ngắn hạn tại nước ngoài? Các cậu ngại chưa dám apply vì chưa có hoạt động gì nổi bật?

Thế thì các cậu cần join group này ngay và luôn Học bổng ngắn hạn, trao đổi, tình nguyện – HannahEd

❤️duu

Post Author: hoadinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *